Nieuws

Actuele informatie:

BULLETIN 04-01-19
Tariefsaanpassingen. We hebben 6 december 2018 de intermediairdagen belastingdienst ook gebruikt om te overleggen met collegé om informatie te vinden over andere wegen. Er gaan weer veranderingen komen in de communicatie via digi poort met de belastingdienst. Willen we ons vak blijven uitoefenen, zijn we verplicht gebruik te maken van internet, veiligheidseisen, softwareleverancier PKI-overheid service certificaat. Deze kosten moeten we noodgedwongen aan u doorberekenen.  Het minimum contract is 100 aangiften dan kun je in de kostprijs 80 aangiften hanteren. Certificaat € 529. en softwareleverancier € 1.712. Dat betekent € 28 kosten per aangiften. Dit verklaart onze tarief aanpassing van 50%. € 50 wordt € 75.
Wilt u langskomen en de gedeclareerde kosten aan ons per nota inzien? Dat kan natuurlijk.

Bulletin 18-06-2018
Privacy. Hoe we omgaan met uw gegevens is weer gegeven in: Hoe werken wij?  https://www.jongaccount.nl/wie-zijn-wij/  en https://www.jongaccount.nl/wp-content/uploads/2018/07/Verwerking-overeenkomst_JongAccount.NL_.pdf

BULLETIN 07-12-12
U kunt de stilte rond de kerstdagen “oplossen” door via uw internet bankieren uw rekening (en ook het actuele saldo per 31-12-van het jaar) af te drukken en een kopie aan ons in te zenden.

BULLETIN 06-12-12
We gaan voor u naar de intermediair dagen bij de belastingdienst. Straks ook voor de nieuwe regelingen over Lijfrente BV’s.

BULLETIN 29-11-12
We gaan voor u bij onze software leverancier in de schoolbanken voor het laatste nieuws. Eigen woning. Beperking rente aftrek. Let op Box 3 en een maand extra. Zoek contact met uw assurantie tussenpersoon daarover.

BULLETIN 26-11-12
We hebben voor u de link naar het regeer akkoord, maar dat nieuws is al weer achterhaald. We gaan onze website aanpassen. Het leuke nieuw is sponsor van Sinterklaas www.sinterklaasgevraagd.nl

BULLETIN 30-10-12
Taks Advisor of the Day ElsevierFiscaal 30-10-2012

BULLETIN 30-08-12 Door de aanpassingen aan de website gaat log in voor bezoekers anders. U heeft uw Log in en uw paswoord? Voor hulp bij Log in klik op aanleveren of klik op ophalen.

BULLETIN 29-08-12
De BTW tarieven zijn per 1 november 2012 anders. 19% wordt 21%.
Het overgangs beleid houdt in, dat werk september 2012 rustig in november onder 19 % kan worden gefactureerd en nog onder 19% kan worden aangegeven. U moet op tijd facturenen. U factureert het werk dat gereed is over de periode voor 1 november 19%. Daarna 21 %.

BULLETIN 12-05-11
Vroeger was de ZZPer met zijn bedrijf bezig. Daar is de ex-werknemer bijgekomen, de ZZPer die het ene gat vult met het andere. ZZP is de zelfstandige zonder personeel die nu via de voorlichting KvK de eisen van de factuur moet kennen en de regels van omzetbelasting verlegd.

We zijn via het accountteam van de Belastingdienst in overleg over wat haalbaar is om kontakten te verbeteren.

BULLETIN 28-12-09
Het belangrijkste nieuws is de veranderingen in de wet omzetbelasting voor 2010. Was voorheen het land van afzenden de maat voor de toepassing van de omzetbelasting, nu is het de plaats van aankomst.

U kunt de stilte rond de kerstdagen “oplossen” door via uw internet bankieren uw rekening (en ook het actuele saldo per 31-12-van het jaar) af te drukken en een kopie aan ons in te zenden.

BULLETIN 01-01-09
Algemeen. We hebben voor u de informatie dagen van de Belastingdienst bezocht. Per 2009 geen ziektekosten meer voor uw aangifte inkomstenbelasting over 2009. Verder heeft de zzp uitleg gekregen voor gebruik. Het duurt nog even voordat de ATW (Algehele Toeslagen Wet / Algehele Trauma Wet) naar behoren werkt. Uwv werkt samen met het loket werk en arbeid.

We hebben ook dit jaar nog geen idee of we met de oude pincode kunnen blijven doorgaan, of dat toch de code DigiDe gebruikt moet gaan worden.

BULLETIN 19-12-08
Bedrijven, regel zaken tijdig in verband met de KERST STILTE. De dagafschriften van de bank komen mogelijk pas in de 2e week van het nieuwe jaar, ook wij zullen nog wat moeten werken voor u en uw betaling op aangifte Omzetbelasting en uw betaling op aangifte Loonbelasting zal voor eind januari volgend jaar door de ontvanger moeten zijn ontvangen. Bedenk dat ook privégebruik omzetbelasting verwerkt dient te zijn. Midden januari is dan ook altijd extreem druk voor iedereen. De banken gaan steeds meer over naar minder kosten. Dit betekent bij een aantal banken dat u voortaan zelf uw dagafschriften zal moeten downloaden en printen. De Fiscus accecpteert deze werkwijze.

BULLETIN 01-02-08
Particulieren. We hebben nog geen idee of we met de oude pincode kunnen blijven doorgaan, of dat toch de code DigiDe gebruikt moet gaan worden. De oude pincode blijkt het nog goed te doen.

BULLETIN 31-01-08
Particulieren. Huurtoeslag. Het bleek dat de Belastingdienst verschillen kent tussen de door de Belastingdienst aangeboden berekening op internet en de de door de Belastingdienst toegepaste berekening bij de definitieve aanslag huurtoeslag. U vindt meer informatie over dit onderwerp op [Meer lezen] [Particulier] de verwijzing naar de website is: https://www.toeslagen.nl/reken/huurtoeslag/. Als alles is doorgewerkt blijkt wel eens dat je beter aan het eind had kunnen beginnen. Je kunt daar bijvoorbeeld vinden dat iets niet van toepasing is.

BULLETIN 21-12-07
Particulieren. Actueel is dat over 2006 de inkomstenbelasting nog niet definitief geregeld is, terwijl al definitieve aanslagen voor Toeslagen Huursubsidie en de Toeslagen Zorgwet door de Belastingdienst zijn verzonden. Stel uw bezwaartermijn veilig, bedenk dat u klachten kunt indienen met behulp van de Ombudsman. Het adres vindt u onder [Belastingdienst] . Niet iedere ontvanger geeft uitstel van betaling vanwege “onvoldoende motivering”. U kunt ruimte verkrijgen door de terugbetaling van Huurtoeslag te regelen via 24 maandelijkse termijnen. Dit voorkomt boetes. We hopen ondertussen later meer WAAROMS te kunnen gaan beantwoorden.

BULLETIN 19-12-07
Bedrijven, regel zaken tijdig in verband met de KERST STILTE. De dagafschriften van de bank komen mogelijk pas in de 2e week van het nieuwe jaar, ook wij zullen nog wat moeten werken voor u en uw betaling op aangifte Omzetbelasting en uw betaling op aangifte Loonbelasting zal voor eind januari volgend jaar door de ontvanger moeten zijn ontvangen. Bedenk dat ook privégebruik omzetbelasting verwerkt dient te zijn. Midden januari is dan ook altijd extreem druk voor iedereen.