Belastingdienst

 

De Belastingdienst (vroeger fiscus) heeft tegenwoordig een eigen website: www.belastingdienst.nl

Inloggen ondernemers: https://mijn.belastingdienst.nl/Webdiensten/toonServiceBerichten.do

U doet zelf wat u kunt, wij vullen aan.

Onder ons tabblad [Meer lezen] onder [Ondernemer] treft u enkele veel gevraagde formulieren aan en enkele bloepers. Voor velen blijkt, dat de omgang met de belastingdienst toch ervaring vraagt. U wilt iets en het lukt u maar niet. In hoeverre is UWV nu al Belastingdienst. Er blijken tijdens de integratie wel verschillen.

Het UWV dreigt een ‘uitkeringsfabriek’ te worden onder druk van de kabinetsbezuinigingen. Omdat het UWV ook op het personeel moet gaan bezuinigen, is er veel minder tijd om werklozen persoonlijk te begeleiden naar een nieuwe baan. De instantie wil dit opvangen met digitale begeleiding; met e-coaching. Het UWV vindt zijn taak om werklozen weer aan een baan te helpen “niet onuitvoerbaar”, zei de woordvoerder.

Voor andere ondersteuning kunt u terecht bij het Juridisch Loket Postbus 9329, 1800 GH Alkmaar. Bezoek adres: Noorderkade 118-120, 1823 CJ Alkmaar (tussen ANWB en Friese brug). T: 0900-8020. I: https://www.hetjl.nl/hetjl/.

U kunt ook terecht bij de Nationale ombudsman I: https://www.ombudsmanl/.

 

Wij zijn fiscaal intermediair.