Link naar Instanties

Belastingdienst
Belastingdienst: www.belastingdienst.nl Inloggen ondernemers: https://mijn.belastingdienst.nl/Webdiensten/toonServiceBerichten.do
De belastingtelefoon 0900-8883  http://www.myoffice.nl/belastingtelefoon/  of  http://nl-klantenservice.nl/belastingdienst
Apeldoorn en de Ontvanger wordt u misschien duidelijk via de organisatie van de belastingdienst:  http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/standaard_functies/prive/organisatie/

UWV
In oorsprong was dit een vereniging van werkgevers en van werknemers.
Na de fusie met cwi in 2009 presenteerde uwv zich onder twee namen: uwv en uwv werkbedrijf. Vanaf 1 januari 2013 één naam en logo uwv.
Lees meer op: http://www.uwv.nl/
UWV is het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. UWV zorgt voor deskundige, doelgerichte en efficiënte landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen (zoals WW, WIA (IVA en WGA), Wajong, WAO, WAZ, WAZO en Ziektewet), en voor arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. Dat doen we als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Lees meer op: http://www.uwv.nl/OverUWV/wat_is_uwv/index.aspx

Andere instanties

 

 

 

 

 

De Sociale verzekeringsbank is er voor Kinderbijslag, AOW-pensioen, Nabestaandenuitkering Anw, Persoonsgebonden budged PGB en meer. Lees meer op: http://www.svb.nl/int/nl/index.jsp

Bankier via http://www.ing.nl/   https://www.abnamro.nl/    http://www.rabobank.nl/
Banken vergelijken? http://banken.startpagina.nl/
Verzekeraars vergelijken?  http://www.geld.nl/zorgverzekering/vergelijken?gclid=COeWxOfVzLMCFefMtAoduCkAeQ
Pensioen vergelijken?  http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/pensioen
Toezicht houden?   http://www.dnb.nl/home/    en   http://www.pensioenbelangen.nl/label/pensioentoezicht/    en
http://vorige.nrc.nl/opinie/article2607810.ece

Financiele Bijstand

Geen arbeidsongeschiktheidswet, geen ziektewet, geen werkloosheidswet, geen inkomen?
Voor een bijstandsuitkering kunt u terecht bij de gemeente van uw eigen woonplaats. Gemeentelijke belastingen http://www.heerhugowaard.nl/inwoners/inwonersloket/producten-en-diensten/belastingen/

Klachten Bijstand

Voor ondersteuning kunt u terecht bij het Juridisch Loket Postbus 9329, 1800 GH Alkmaar. Bezoek adres: Noorderkade 118-120, 1823 CJ Alkmaar (tussen ANWB en Friese brug). T: 0900-8020. I: https://www.hetjl.nl/hetjl/.
U kunt ook terecht bij de Nationale ombudsman : https://www.ombudsmanl/.
Klachten over de 1e en 2e kamer. Begint u via de Nationale ombudsman .

Meer over overheid

http://www.nationaleombudsman.nl/vraag-en-antwoord/ik-zoek-een-voorbeeldbrief
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/europees-economisch-en-monetair-beleid/vraag-en-antwoord/wat-is-de-economische-en-monetaire-unie-emu.html
http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/emu/index_nl.htm
http://www.europa-nu.nl/id/vh7eg8yiwlzz/eeg
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/internationaal/8671-regering-en-bestuur-internationaal-vn-eg-eeg-eu.html